Erbjudande lagbevakning miljö och arbetsmiljö

Market Ecology arbetar med bevakning av ändringar och nyheter i svensk miljö- och arbetsmiljölagstiftning.
Vi levererar en användbar tjänst som omfattar:

§        genomgång av företagets processer och miljöaspekter;

§        urval av tillämpliga miljö- och arbetsmiljöförfattningar;

§        sammanställning av lagförteckning som beskriver vilka krav som gäller specifikt för din verksamhet.

Kunden får god översikt över och insikt i lagkraven i form av en anpassad förteckning som kan kopplas till interna rutiner och ansvar samt utgöra grunden för lagefterlevnadskontroll dvs. en bedömning av hur väl företaget följer lagstiftningen. Dessutom är lagförteckningen en viktig del/krav i upprättande av miljöledningsystem enligt ISO 14001 och OHSAS 18001.

Market Ecology erbjuder också:

§         uppdatering av författningarna en eller två gånger per år;

§         tillägg i lagförteckningen av specifika kundkrav inom miljö och arbetsmiljö.

För mer information om erbjudandet och beställning kontakta ansvarig Tomasz Halkiewicz på mobil 070 757 53 18 eller per e-post th@marketecology.esiteq.com

Scroll to Top