PEOPLE

PLANET

PASSION

Våra ledord är grunden för allt vi gör på Market Ecology. Vi strävar efter att förkroppsliga dessa värden varje dag med våra kunder och i vårt arbete samt uppmuntrar varandra att leva efter dem. 

 

TJÄNSTER

Tack vare våra tjänster ökar den miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarheten i din verksamhet, investering, fastighet, eller ditt projekt. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster till fastighetsbranschen, byggbranschen, tillverkande industri, verkstadsindustri, tjänsteföretag och finansbranschen.

DUE DILIGENCE

Med säker hand identifierar och kvantifierar vi era miljö-, arbetsmiljö- och hållbarhetsrisker för att säkra upp ert förvärv eller överlåtelse av fastigheter och/eller verksamheter. Tjänsten benäms även Miljö Due Diligence, Hållbarhets-Due Diligence eller riskbedömning.
Läs mer...

ESG-RAPPORTERING

ESG är en engelsk förkortning för Environmental, Social and Governance och handlar i korthet om miljö, sociala frågor och bolagsstyrning inom en verksamhet. En ESG - rapport illustrerar hur hållbart ert företag arbetar och vilka risker som finns inom just er organisation. Vi kan hjälpa er identifiera och rikta fokus på de områden som är speciellt relevanta för er verksamhet och industri.
Läs mer...

HÅLLBARHETSRAPPORTERING

Oavsett om ni redovisat tidigare, hjälper vi er omvandla er hållbarhetsstrategi i mätbara resultat och ser till att ni är i framkant för hållbart företagande och följer relevanta EU-direktiv.
Läs mer...

VERKSAMHETSUTVECKLING

Strategiskt skapar vi system för att utveckla era verksamhetsprocesser och rutiner mot ökad produktivitet och effektivitet. Vi brinner för att lyfta er kompetens i att styra er verksamhet ännu mer effektivt och uppnå långsiktig hållbarhet.
Läs mer...

LAGEFTERLEVNAD

Håll er företags lagförpliktelse i toppform med Market Ecology. Vi erbjuder skräddarsydda laglistor och lagefterlevnadsrevisioner för att säkerställa att ni alltid är i enlighet med gällande miljö- och arbetsmiljölagstiftning på kommunal, nationell och EU-nivå. Med våra effektiva tjänster kan ni förbättra er lagefterlevnad och öka er konkurrenskraft på marknaden.
Läs mer...

Hållbarhet är komplext. Det handlar om samverkan, om tid, mognad, mod, resiliens, om viljan att förbättra, möta omvärlden, skapa långsiktiga värden som kan delas av flera intressenter.

Hållbarhet handlar om framtiden redan nu. 

OM OSS

Bolaget grundades 2014 av Tomasz Halkiewicz med syftet att erbjuda professionella managementstjänster inom områden som rör miljö och hållbarhet. Vårt team har omfattande erfarenhet från både små specialiserade managementkonsultföretag och stora teknikkonsultbolag.

Market Ecology står för en företagsfilosofi som strävar efter att skapa hållbara och balanserade affärslösningar. Vi fokuserar på att främja en ekologiskt medveten marknad där affärsverksamhet och miljöansvar går hand i hand. Med en stark betoning på hållbarhet och ansvarsfullt resursutnyttjande strävar vi efter att främja en sund och harmonisk marknadsekologi för alla intressenter.

Utmaningen och tillika tjusningen med hållbar utveckling är dess komplexitet. Vi är övertygade om att för att organisationer ska kunna navigera effektivt och uppnå hållbar framgång fordras en holistisk inställning till organisationer/verksamheter och ett holistiskt arbetssätt som omfattar ett ömsesidigt samspel mellan arbete, själ, engagemang, kunskap, medvetande, kropp och vilja till ständiga förbättringar samt de planetära gränserna.

Affärsidé

I samverkan mellan management, miljö, teknik, sociala frågor och ekonomi verkar Market Ecology för ökad kundnytta och ökad hållbarhet. Att anlita oss medför skapandet av hållbara värden i Er verksamhet.

I skärningspunkten mellan miljö, sociala frågor, management och ekonomi genererar Market Ecology kundnytta och hållbara värden.

Tack vare affärsmannaskap, lyhördhet för kundens behov, kunskap och kompetens skapas synergier av the Triple Bottom Line (miljö, affärsetik, ekonomi) som leder till bestående förbättringar i kundens verksamhet och möjliggör överlevnad på marknaden. 

VI ÄR MARKET ECOLOGY

Tomasz foto svartvit

TOMASZ HALKIEWICZ

Senior Hållbarhetskonsult, grundare och ägare

Tomasz har lång erfarenhet av miljö- och hållbarhetsarbete, med en imponerande erfarenhet på 24 år inom området. Hans akademiska bakgrund inkluderar en filosofie kandidatexamen i biologi samt en masterexamen inom miljövetenskap från Universitetet i Manchester. År 2014 grundade han Market Ecology Sweden AB och har sedan dess framgångsrikt drivit företaget till att ha ett stort utbud av specialisttjänster och en stabil växande kundbas.

Under sin karriär har Tomasz stöttat ett brett spektrum av företag i deras miljö- och hållbarhetsarbete. Hans främsta fokus har varit att hjälpa företag att utforma tydliga strategier för att uppnå ökad hållbarhet i enlighet med riktlinjer och direktiv.

angelica foto

ANGELICA OLSSON

Hållbarhetskonsult

Angelica är hållbarhetskonsult på Market Ecology sedan april 2023. Med erfarenhet av ESG, Due Diligence och svensk miljölagstiftning, samt en akademisk bakgrund som miljö- och hållbarhetsvetare, har hon en gedigen bakgrund i ämnet. Tillsammans med sitt team hjälper Angelica  kunder att utvecklas hållbart. Hon brinner för att stödja företagare, både stora som små, att lyfta sina hållbara styrkor och tackla utmaningar för en långsiktigt hållbar verksamhet. Angelicas arbete präglas av genuinitet och ärlighet. Det ska kännas bra i magen helt enkelt.

Namnlös

EMMA ECKBERG

Hållbarhetskonsult

Emma har en masterexamen i miljövetenskap från Lunds Universitet. Hon har mer än fem års erfarenhet av arbete med miljöfrågor och började på Market Ecology i mitten av februari 2024. Emma har både arbetat inom näringslivet, samt inom svenska myndigheter och FN-myndigheter utomlands. Hennes kompetenser omfattar miljöledningssystem, miljöcontrolling, avfallshantering, kemikaliehantering, lagefterlevnad, interna revisioner, utbildning, miljökommunikation, hållbar sjukvård, skogsvård samt hållbara miljö- och jordbruksprocesser i Amazonas och nordöstra Brasilien. Emma tar sig an nya uppgifter med oräddhet, positiv energi och stort engagemang.

Aktuellt

Ramirent
Coeli
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

KONTAKT

logo png

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vårt företag och våra tjänster inom hållbarhet, miljö, arbetsmiljö, management och teknik. Vi finns i Stockholm. Välkommen att ta kontakt med oss via telefon eller e-post för en diskussion kring hur vi kan hjälpa dig att utveckla din verksamhet.

Adress
c/o Tjuren Projektpartner AB
Mäster Samuelsgatan 42
111 57 Stockholm

Tomasz foto svartvit

TOMASZ HALKIEWICZ
Senior Hållbarhetskonsult och grundare
+46 70 757 53 18

th@marketecology.se

angelica foto

ANGELICA OLSSON
Hållbarhetskonsult
+46 70 864 55 77
angelica@marketecology.se

Namnlös

EMMA ECKBERG
Hållbarhetskonsult
+46 70 260 69 99
emma@marketecology.se

PEOPLE

PLANET

PASSION

Scroll to Top