Market Ecology är arbetsmiljörådgivare i byggprojekt

Market Ecology är rådgivare till Svenska Studenthus/Jeff Fastighetsutveckling i samband med flera byggprojekt.
Rådgivningen omfattar stöd med att klargöra byggherrens arbetsmiljöansvar, ta fram rutiner och avtal samt stötta och se till att entreprenören och BAS-P genomför sina uppgifter. Syftet är att hjälpa byggherren att uppfylla dess lagstadgade tillsynsansvar gällande arbetsmiljö i samband med projektering och utförande.

Scroll to Top