Pålitlig partner till kunder

Market Ecology Sweden har fortsatt förtroende från sina internationella kunder att identifiera risker och bidra till verksamhetsförbättringar på olika anläggningar i Norden. Vi har den senaste tiden lyckosamt utfört flera uppdrag inom

  • Miljö Due Diligence
  • Miljö- och arbetsmiljörevisioner
  • Lagefterlevnad miljö och arbetsmiljö

Och uppdragen fortsätter att strömma in, vilket är kul och stimulerande!

Scroll to Top