Genomförd CSR-kurs

Market Ecology har den 21 januari 2015 genomfört ett kursavsnitt inom CSR – kursen på Key Account Manager (KAM 2014) utbildningen på FEI (Företagsekonomiska Institutet) i Stockholm. Tomasz Halkiewicz föreläste bl.a. om ESG-revisioner, hållbarhetsrapportering enligt GRI, utmaningen med hållbarhet/CSR för företag och Miljö- och CSR-frågor ur både ett globalt/samhälleligt och ett företagsperspektiv samt om fördelar med ett systematiskt och strukturerat hållbarhetsarbete.

Enligt lärare Mats Wallin (tillika CSR-konsult) löd omdömet:

“Det blev den pusselbit i hela mitt program som jag önskade! Tomasz har en både strategisk och djupgående överblick över CSR-frågor i näringslivet och i synnerhet över hela miljöområdet, bra analyser! Presentationen innehöll ett mycket bra bildmaterial”.

Scroll to Top