Market Ecology rådgivare i den största fastighetstransaktionen i Norden 2014

En fond inom det amerikanska investmentbolaget Starwood Capital Group har av DNB NOR Eiendomsinvest I ASA förvärvat en portfölj med 101 fastigheter om ca 1.1 miljoner kvadratmeter i Sverige och Norge. Market Ecology och Sweco deltog som teknik- och miljörådgivare åt Pangea Property Partners/Starwood i den svenska delen av transaktionen som omfattade fastighetsbolaget SveaReals 79 fastigheter om drygt 0.7 miljoner kvadratmeter. Det svenska beståndet bestod framför allt av kontors- respektive industrifastigheter.

Market Ecology agerade projektledare och miljöexpert i den teknik och miljö due diligence (Phase 1 Technical and Environmental DD) som genomfördes. Sweco genomförde tekniska besiktningar av fastigheterna.

Scroll to Top