Market Ecology blev utvalt att agera teknik- och miljörådgivare

Market Ecology blev utvalt att agera teknik- och miljörådgivare åt Möller & Partners och Alma Property Partners i samband med förvärv av bostadsfastigheter i det nybildade bolaget Akka Egendom AB i Karlstadsområdet under våren och sommaren 2015. Market Ecology genomförde Teknik och Miljö Due Diligence av två fastighetsbestånd omfattande totalt ca 53 500 kvm fastighetsyta.

Scroll to Top