Market Ecology blev utvalt att agera teknik- och miljörådgivare

Market Ecology blev utvalt att agera teknik- och miljörådgivare åt Möller & Partners och Alma Property Partners i samband med förvärv av bostadsfastigheter i det nybildade bolaget Akka Egendom AB i Karlstadsområdet under våren och sommaren 2015. Market Ecology genomförde Teknik och Miljö Due Diligence av två fastighetsbestånd omfattande totalt ca 53 500 kvm fastighetsyta.

Market Ecology blev utvalt att agera teknik- och miljörådgivare Read More »