Nyheter

CO2 neutral webbsida

Market Ecology Sweden AB har anslutit sig till CO2-neutral webbsida, ett klimatinitiativ som hjälper till att minska koldioxidutsläppen från vår webbplats och dess användning. Vi är glada att initiera denna åtgärd i vår strävan att minska företagets klimatpåverkan och steg för steg göra framsteg mot en hållbar framtid. Vi har den största positiva påverkan på […]

CO2 neutral webbsida Read More »

Pålitlig partner till kunder

Market Ecology Sweden har fortsatt förtroende från sina internationella kunder att identifiera risker och bidra till verksamhetsförbättringar på olika anläggningar i Norden. Vi har den senaste tiden lyckosamt utfört flera uppdrag inom Miljö Due Diligence Miljö- och arbetsmiljörevisioner Lagefterlevnad miljö och arbetsmiljö Och uppdragen fortsätter att strömma in, vilket är kul och stimulerande!

Pålitlig partner till kunder Read More »

Market Ecology är arbetsmiljörådgivare i byggprojekt

Market Ecology är rådgivare till Svenska Studenthus/Jeff Fastighetsutveckling i samband med flera byggprojekt. Rådgivningen omfattar stöd med att klargöra byggherrens arbetsmiljöansvar, ta fram rutiner och avtal samt stötta och se till att entreprenören och BAS-P genomför sina uppgifter. Syftet är att hjälpa byggherren att uppfylla dess lagstadgade tillsynsansvar gällande arbetsmiljö i samband med projektering och utförande.

Market Ecology är arbetsmiljörådgivare i byggprojekt Read More »

Market Ecology acts advisor in fulfillment of corporate EHS audit programs

Following the summer holidays, Market Ecology was chosen and assigned by international corporations in the manufacturing and chemical industries to conduct legal environmental and health & safety compliance audits on sites in Norway. Legal compliance audits are part of corporate audit programs that enable organisations to keep track of legally binding requirements and need of

Market Ecology acts advisor in fulfillment of corporate EHS audit programs Read More »

Market Ecology bistår investerare vid förvärv i Danmark

Market Ecology har på uppdrag av en konfidentiell global kund genomfört Miljö Due Diligence Fas I och Fas II samt topografisk studie av en anläggning inför förvärv. Dessutom genomförde vi en inventering av miljöfarliga ämnen i byggnaderna. Fastigheten har en tomtyta på drygt 81 000 kvadratmeter. Fas I undersökningen innebar en undersökning av verksamheternas historik på fastigheten, identifiering

Market Ecology bistår investerare vid förvärv i Danmark Read More »

Market Ecology supports investor in acquisition in Denmark

On behalf of a confidential global customer Market Ecology has conducted a Phase I and a Phase II Environmental Due Diligence and a Topographic study of a property prior to acquisition. In addition, we conducted an inventory, or mapping of hazardous materials in the buildings. The property has a land area of over 81,000 square meters. The Phase I investigation involved

Market Ecology supports investor in acquisition in Denmark Read More »

Ny adress

Market Ecology har bytt kontor och flyttat till den vackra skärgårdsön Lidingö endast 10-15 minuter från Stockholm City. Vi sitter numera i trivsam lokal på Södra Kungsvägen 65. I övrigt gäller samma kontaktuppgifter som förut.

Ny adress Read More »

Scroll to Top