Uppförandekod och visselblåsartjänst

Market Ecology har fått förtroende från ett börsnoterat bolag att ta fram och införa en uppförandekod för verksamheten och dess intressenter. Överträdelser mot denna ska kunna rapporteras in anonymt varför Market Ecology också bistår bolaget med att införa en rutin och system för visselblåsning (“whistleblowing”).

Denna process är mycket viktig och användbar för att ta ett strategiskt helhetsgrepp på affärsetiska frågeställningar och dilemman i en organisation och dess värdekedja. Det är ett bra verktyg att ställa in etikkompassen och lägga grunden för företagskulturen. Andra fördelar är ökad transparens och tydligare fokus på att lägga resurser på det som är väsentligt i organisationens fortlevnad. Sammantaget är det ett fördelaktigt sätt att arbeta för en ökad hållbarhet, inte minst den sociala hållbarheten. Implementeringen av en uppförandekod leder verksamheten närmare de gemensamma målen.

I Market Ecology har företag och organisationer en pålitlig partner som kan leda er rätt mot ökad social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Scroll to Top