CO2 neutral website

Market Ecology Sweden AB has joined the CO2 neutral website, a climate initiative, which helps reduce carbon emissions from our website and its use. We are happy to initiate this measure in our endavour to reduce our company climate impact and step by step make progress towards a sustainable future. We make the biggest impact on our customer´s sustainability performance, but aim to improve our own performance as well.

You can see the logotype on our frontpage.
Please click the link to our certificate https://www.co2neutralwebsite.com/crt/dispcust/c/5639/l/1

 

CO2 neutral webbsida

Market Ecology Sweden AB har anslutit sig till CO2-neutral webbsida, ett klimatinitiativ som hjälper till att minska koldioxidutsläppen från vår webbplats och dess användning. Vi är glada att initiera denna åtgärd i vår strävan att minska företagets klimatpåverkan och steg för steg göra framsteg mot en hållbar framtid. Vi har den största positiva påverkan på våra kunders hållbarhetsprestanda men ämnar även att förbättra vår egna prestanda.

Du kan se logotypen på vår startsida.
Klicka på länken till vårt certifikat https://www.co2neutralwebsite.com/crt/dispcust/c/5639/l/1

 

Scroll to Top