Market Ecology har inlett samarbete med ett världsledande certifieringsorgan

I strävan efter ständiga förbättringar av verksamheten och utvecklandet av för kunderna nyttiga tjänster är Tomasz Halkiewicz, Market Ecology i färd med att kvalificiera sig till att bli godkänd miljö- och kvalitetsrevisor åt ett världsledande certifieringsorgan. Denna process omfattar utbildning i ledningssystem och revisionsteknik, kunskapstester samt deltagande i revisioner ute på företag för att efter slutgiltigt godkännande arbeta som revisor på uppdrag av certifieringsorganet.

Tomasz deltar löpande som observatör på revisioner och har dessutom precis blivit godkänd på grundkursen i ISO 9001:2015, alltså den nyaste versionen av ISO:s kvalitetsstandard.

Scroll to Top