Uppdrag miljöbedömning av industrianläggning

Market Ecology har genomfört en fas 1 miljö due diligence på en industrianläggning i Västsverige på uppdrag åt en amerikansk koncern enligt riktlinjerna i standarden ASTM E1527-13 Environmental Site Assessments: Phase I Environmental Site Assessment Process.

Scroll to Top